Visual Comment Data

View all the data collected at Go Short 2013

start to explore

go to the draw application


Welkom bij Visual CommentDit is een app waarmee je de films van Go Short op een intuïtieve manier kunt beoordelen via een smartphone of tablet. Tijdens Go Short kun je zo je feedback geven op de korte films in het programma.

Na het zien van een film of een filmblok kun je een lijn tekenen die je mening weergeeft. De lijn teken je van links naar rechts over een tijdslijn met filmbeelden die het moment in de film aangeven. Op de verticale as geef je je mening aan. Naar boven voor goed, spannend of ontroerend, naar beneden voor zwak, saai of nietszeggend.

Je kunt altijd weer achteruit schuiven als je je hebt vergist. Aan het eind kun je kiezen of je deze lijn wilt veranderen, of wil bevestigen (posten). Met de feedback die je ons zo geeft kunnen wij allerlei berekeningen maken. Wat vinden jullie bijvoorbeeld de beste film, en welke film heeft het beste einde? De winnaars van de publieksprijs krijgen een Go Short Award uitgereikt die een 3-dimensionale representatie is van jullie Visual Comment lijnen.


Welcome to Visual Comment


With this app you can evaluate the films from Go Short in an intuitive way via your smartphone or tablet. During Go Short you can leave your feedback on the short films in the program.

After seeing a film or film block, you can draw a line that represents your opinion. You draw the line from left to right over a timeline with footage of the film that indicates the moment. On the vertical axis you give your opinion. Upwards is good, exciting or emotional, downwards for weak, boring or meaningless.

You can always slide backwards if you make a mistake. At the end you can choose whether you want to change this line, or want to confirm (posten). With the feedback you give us, we can make all kinds of calculations. We can calculate which film people like the most, and which one has the best ending. The winner of the Go Short Audience Award receives a 3-dimensional representation of your Visual Comment Lines.

credits